Klostermølle

Klostermølle ligger 15 km vest for Skanderborg. Ved Klostermølle var der i middelalderen et benediktinerkloster, men der er i dag kun få rester tilbage. Munkene dæmmede vandet op fra Gudenåen og førte det gennem en kanal til klosteret. Dermed kunne vandet trække en mølle, også kendt som Klostermøllen 😉

I 1872 blev møllen ombygget til en papirfabrik. Denne fabrik brændte ned i 1973, hvorefter grunden blev købt af af staten.

I dag findes der et museum i den gamle møllebygning, og i området kan der bl.a. ses rester af den gamle papirfabrik. Desuden er der bygget et fugletårn, samt en stor lejrplads.

0 Comments

Leave a Reply

Using Gravatars in the comments - get your own and be recognized!

XHTML: These are some of the tags you can use: <a href=""> <b> <blockquote> <code> <em> <i> <strike> <strong>